อ่านเอารู้

ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม และบทวิจารณ์

ไทยแลนด์ 4.0  ยุคแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันหมดทั่วโลก ดังนั้น การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือครองลิขสิทธิ์จึงเป็นแบบเดียวกัน การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย จะพิจา...
READ
Page 3 of 3123
Don`t copy text!