อ่านเอารู้

ข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม และบทวิจารณ์ทางดาว …เส้นทางแห่งแสงดาวที่ส่องสกาวด้วยความรักและความดีงาม

การได้อ่านนิยายสักเรื่อง แล้วในชั่วขณะที่อ่าน ชั่วขณะที่ซึมซับกับเรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่องกำลังเล่า ชั่วขณะนั้นเราเกิดความรู้สึก ‘อิน’ กับเนื้อเรื่อง ...
READ

ไทยแลนด์ 4.0  ยุคแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันหมดทั่วโลก ดังนั้น การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือครองลิขสิทธิ์จึงเป็นแบบเดียวกัน การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย จะพิจา...
READ

Don`t copy text!