เรื่องผีทีฉัน(อยาก)เล่า

เรื่องผีทีฉัน(อยาก)เล่า

โดย : จินต์ชญา

คอลัมน์  'เรื่องผีที่ฉัน (อยาก) เล่า' อวตารมาจากคอลัมน์  'เรื่องผีที่แม่เล่า' ในนิตยสารพลอยแกมเพชรอันลือลั่น จากผู้เขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่ง  'ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผี)' และ  'ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีนอกวัง)'  นาม 'จินต์ชญา'

ตอนล่าสุด :

Don`t copy text!