ฉันวางนิทานระหว่างเรา

The Rock From The Sky

“ตาไม่ต้องอ่านนิทานให้ผมฟังแล้วก็ได้ครับ” ผมจำไม่ได้ว่าผมพูดประโยคนี้ออกไปเป็นเพราะผมอยากอ่านนิทานด้วยตัวเองจริงๆ หรือเป็นเพราะผมเริ่มรู้สึกอายน้องชาย...
READ
Don`t copy text!