บทความล่าสุด

อ่านเอาเล่าหนัง : Still Human

เมื่อคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแทบทุกด้านแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ส่งผลให้เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยคิดมาก่อน ‘เหลียงจงหวิง’ เป็นชายสูงอายุที่ป่ว...

บรรณาภิรมย์ : พธูเทพกานต์

หลังจากที่ผมเคยเขียนถึง นวนิยายจตุภาค ชุดเทพกานต์ ของ วลัย นวาระ ไปแล้วสองเรื่อง คือ หม่อมเจ้าสุริยกานต์ และ คุณชายธมกานต์ ซึ่งเป็นตัวเอกฝ่ายชายทั้งสอ...
Don`t copy text!