เรื่องเล่าจากเงาสนธยา

Loading

“เรื่องเล่าจากเงาสนธยา” เรื่องเล่าลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของสองนักเขียน ‘ภัทรภร’ มนุษย์ฟรีแลนซ์ ที่ตระเวนเดินทางทำงานไปทั่วทิศและมักได้ของแถมเป็นการพบปะทักทายจากเหล่าเพื่อนต่างมิติ และ ‘ทรรศิตา’ ซึ่งแปลว่าผู้อธิบาย คือมนุษย์ผู้ใช้ชีวิตเป็นจาริกชนคนเดินทางแสวงหาความหมายชีวิตระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และมักผูกพันกับเรื่องลี้ลับบางอย่างเกินคาดเดา

อ่านเอาขอแบ่งปันเรื่องเล่า มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลินในยามวิกาล…มาอ่านกันเพลินๆ แก้ง่วงยามบ่าย หรือให้เรื่องเล่าของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณในยามสนธยา…

บึงผีพราย

อ่านเอาขอแบ่งปันเรื่องเล่าจากเงาสนธยา เรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของ ภัทรภร มนุษย์ฟรีแลนซ์ ที่ตระเวนเดินทางทำงานไปทั่วทิศและมักได้ของแถมเป็นการพบปะทั...
READ

คืนไล่ผีปอบ

อ่านเอาขอแบ่งปันเรื่องเล่าจากเงาสนธยา เรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของ ภัทรภร มนุษย์ฟรีแลนซ์ ที่ตระเวนเดินทางทำงานไปทั่วทิศและมักได้ของแถมเป็นการพบปะทั...
READ

โรงแรมเด็กหัวโต

อ่านเอาขอแบ่งปันเรื่องเล่าจากเงาสนธยา เรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของ ภัทรภร มนุษย์ฟรีแลนซ์ ที่ตระเวนเดินทางทำงานไปทั่วทิศและมักได้ของแถมเป็นการพบปะทั...
READ

หาดใหญ่ทัก…(แบบเบาๆ)

อ่านเอาขอแบ่งปันเรื่องเล่าจากเงาสนธยา เรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของ ภัทรภร มนุษย์ฟรีแลนซ์ ที่ตระเวนเดินทางทำงานไปทั่วทิศและมักได้ของแถมเป็นการพบปะทั...
READ

สาวน้อยในห้องน้ำ

อ่านเอาขอแบ่งปันเรื่องเล่าจากเงาสนธยา เรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของ ภัทรภร มนุษย์ฟรีแลนซ์ ที่ตระเวนเดินทางทำงานไปทั่วทิศและมักได้ของแถมเป็นการพบปะทั...
READ
Don`t copy text!