สอนเขียนนิยาย

บอกเล่าประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ด้านการเขียน โดยนักเขียนอ่านเอา

ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้

แม้ในนิทานชาดกของพระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม เรื่อง “ชื่อนั้นสำคัญไฉน”จะกล่าวถึงเรื่องราวของนางรวยที่ถูกโบยดีเพราะจนจนไม่มีเงินมาจ่ายดอกเบี้ย นายชำนาญที่เ...
READ

สี่กลุ่มเท่ากับหนึ่งจักรวาล

สอนเขียนนิยายสไตล์ “ปิยะพร ศักดิ์เกษม” ครั้งนี้ ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องที่เฉพาะตัวนะคะ สืบเนื่องจากการเขียน บทความแนะนำการเขียนนิยาย “เมื่อคิดสร้างโยงใ...
READ

ความสำคัญของวรรณศิลป์

เมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนครั้งยังเป็นนิสิตภาควิชาศิลปศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ครูบาอาจารย์ได้ให้ความหมายของคำว่าศิลปะไว้ว่า คือความดี คือความงาม คือการสร...
READ

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้เป็นสิ่งจำกัด ขณะที่จินตนาการขับเคลื่อนโลกทั้งใบ ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็วางความรู้ลงแล้วใช้จินตนาการ ต่อด้วยการเอาควา...
READ

สิ่งแรกคือจินตนาการ

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นนักเขียนนวนิยายคือการเป็นคนมีจินตนาการ หากใครที่เกิดมาพร้อมกับคุณสมบัตินี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทุน แต่หากใครที่ไม่...
READ

เมื่อคิดสร้างโยงใย ตอนที่ ๓ “วางแผน”

การคิดสร้างโยงใยนวนิยายแต่ละเรื่องแม้จะมีที่มาจากจุดประสงค์เล็กๆ พัฒนาไปสู่การเขียนต่อยอดเหตุการณ์และ (หรือ) ตัวละครออกไปได้อีกหลายเรื่องหลายรุ่น ตามท...
READ

เมื่อคิดสร้างโยงใย ตอนที่ ๒ “ไร้แผน”

"เมื่อคิดสร้างโยงใย" ตอนที่ ๑ ได้เล่าที่มาไปแล้วว่า การเขียนนวนิยายที่ทุกเรื่องมีเครือข่ายโยงใยถึงกัน ด้วยเหตุการณ์บ้างด้วยตัวละครบ้าง ของ "ปิยะพร ศัก...
READ

เมื่อคิดสร้างโยงใย ตอนที่ ๑ “ที่มา”

การเขียนนวนิยายที่มีการโยงกันท้้งเนื้อเรื่องและตัวละครนั้นมีมานานแล้ว ทั้งต่างประเทศและในประเทศ... มีมานานตั้งแต่สมัยที่ เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน เขียนเรื...
READ

Love Scene – Sex Scene

ก่อนอื่นเราต้องทำความเช้าใจเสียก่อนว่า Love Scene และ Sex Scene แตกต่างกันอย่างไร Love Scene คือฉากรัก เป็นเรื่องราวของความอบอุ่นอ่อนหวาน ความเข้าใจ ก...
READ
Don`t copy text!