บรรณาภิรมย์

โดย : หมอกมุงเมือง

คอลัมน์ที่อ่านเอาขอมอบความรื่นรมย์ให้กับผู้อ่านด้วยภาพปกสวยๆ และเนื้อเรื่องในแบบต่างๆ ของนักเขียนชั้นครูที่เคยผ่านมือ ผ่านตาและผ่านใจ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงผลงานของนักเขียนแต่ละท่านให้พอหายคิดถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วเนิ่นนาน ภาพและตัวอักษรจะปรากฏให้เห็นอีกครั้งในยุคของการอ่านออนไลน์

หทัยทิพย์

หทัยทิพย์ คือผลงานหนึ่งในหกเรื่องที่ตีพิมพ์เป็นฉบับปกแข็งของ สายัณห์ ลวพงศ์ หรือนามจริงคือ ฉายศรี สุดเกต อันได้แก่ แสนงอนซ่อนงาม วิมานเงา วนมาลิน รักเ...
READ

ผู้มีชัย

ผู้มีชัย เป็นนวนิยายแนวรักพาฝัน โดยสะท้อนภาพเหตุการณ์ในช่วงประวัติศาสตร์หนึ่งของไทยในยุคกึ่งพุทธกาล เป็นฉากหลัง มีทั้งเหตุการณ์สงครามโลก เหตุการณ์กรณี...
READ

กำไลเหล็ก

สมพ้อง ศิริวงศ์ (นามสกุลเดิม จันทร์ปรุง) ท่านเป็นนักเขียนนวนิยายรุ่นครู ผู้มีผลงานเลื่องชื่อในอดีตอย่าง ตารางดวงใจ ที่เคยนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว ห...
READ

จอมขวัญ

รื่นรมย์ ฤดี เป็นอีกนามปากกาหนึ่ง ของอุปถัมภ์ กองแก้ว สำหรับในนามปากกานี้ เท่าที่ผมเห็น น่าจะมีผลงานออกมาเพียงสองเรื่อง คือ วิหคเหิร และ จอมขวัญ นอกจา...
READ

วิญญาณพยาบาท

นักอ่านหลายท่านรู้จักผลงานของ สด กูรมะโรหิต จากนวนิยายชิ้นเอก ‘ระย้า’ ที่เคยนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในอดีต นอกจากนี้ ผลงานของท่านยังมีอีกหลายเรื่องที่น่า...
READ

ทะเลฅน

‘พัดชา’ เป็นนักเขียนนวนิยายรุ่นครู ผู้มีผลงานทั้งแนวชีวิตรักเข้มข้นและแนวต่างๆมากมาย ผลงานของท่านส่วนใหญ่จะลงเป็นตอนตีพิมพ์ในนิตยสารของเครือ บางกอก ทา...
READ

ขอบฟ้าฤาจะกั้น

สำหรับบรรณาภิรมย์ลำดับ 218 เป็นความภูมิใจที่มีโอกาสได้เขียนถึงผลงานนักเขียนในดวงใจอีกท่านหนึ่งของผม นั่นก็คือ ‘ศุภร บุนนาค’ ครับ
READ

คนสองวิญญาณ

ธรรมดา ประทีปสิต (สรยุทธ ประทีปสิต) ท่านเป็นนักเขียนเรื่องสั้นแนวไซ-ไฟที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในยุคหนึ่ง ผลงานส่วนใหญ่จะตีพิมพ์ในนิตยสารแนวไซ-ไฟอย...
READ

อาญารัก

ผมหยิบนวนิยายเรื่องอาญารัก ของจำลักษณ์ ฉบับพิมพ์ปกแข็ง ปี พ.ศ.2524 ของสำนักพิมพ์หอสมุดกลาง09 ขึ้นมาอ่าน ด้วยความเข้าใจว่า เนื้อเรื่องในบทประพันธ์ก็คือ...
READ
Don`t copy text!