บรรณาภิรมย์

โดย : หมอกมุงเมือง

คอลัมน์ที่อ่านเอาขอมอบความรื่นรมย์ให้กับผู้อ่านด้วยภาพปกสวยๆ และเนื้อเรื่องในแบบต่างๆ ของนักเขียนชั้นครูที่เคยผ่านมือ ผ่านตาและผ่านใจ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงผลงานของนักเขียนแต่ละท่านให้พอหายคิดถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วเนิ่นนาน ภาพและตัวอักษรจะปรากฏให้เห็นอีกครั้งในยุคของการอ่านออนไลน์

นี่แหละรัก

เนื่องในวาระครบ 110  ปีชาตกาล ของนักเขียนนามอุโฆษ ก. สุรางคนางค์ (2454-2564) ผมขอนำ ‘นี่แหละรัก’ หนึ่งในผลงานจากปลายปากกาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ผู...
READ

กาวาง

‘รจนา’ ผู้ประพันธ์นิยาย ‘กาวาง’ เรื่องนี้ ก็คืออีกนามปากกาหนึ่งของนักเขียนนวนิยายรุ่นครู สุภาว์ เทวกุล นั่นเอง ซึ่งผลงานในนามปากการจนา เท่าที่ผมทราบ น...
READ

รักเร้น

‘รักเร้น’ คือนวนิยายเลื่องชื่อของ สายัณห์ ลวพงศ์ นักเขียนรุ่นครู ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในยุคหนึ่งของท่านโดยเฉพาะในนิตยสาร สตรีสาร หากเป็นที่น่าเสียดายที่ป...
READ

แสงเพลิงที่เกริงทอ

แสงเพลิงที่เกริงทอ คือนวนิยายรักที่ใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวกำหนดเรื่องและจุดจบ ซึ่งเนื่องจากผู้เขียน เป็นชาวจังหวัดกาญ...
READ

สามชีวิต

อินทนนท์น้อย หรือ น้อย อินทนนท์ หรือ มาลัย ชูพินิจ คือนักเขียนรุ่นครู ผู้มีนามปากกามากมาย เป็นที่รู้จักกันดี อย่างนวนิยายชุด ล่องไพร (ในนามปากกา น้อย ...
READ

จุมพิตเพชฌฆาต

สำหรับงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ หรือ ในนามจริง คุณจินตนา ภักดีชายแดน นักเขียนนิยายและนักกลอนรุ่นครู ผู้เป็นต้นแบบของผมในเรื่องนี้ขอมาพร้อมกับชื่อเร...
READ

เจ้าการเวก

เจ้าการเวก เป็นเรื่องราวชีวิตในชนบทลูกทุ่งไทยในเขตจังหวัดสุโขทัย เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านหนองเต่าทอง ที่มีครอบครัวของพ่อเฒ่าแสงอาศัยอยู่ด้วย
READ

ราชินีในดวงใจ

ก.ศยามานนท์ หรือ กาญจนา ศยามานนท์ เป็นนักเขียนรุ่นครูที่มีผลงานมากมายในอดีต สำหรับเรื่องที่น่าจะคุ้นเคยกันมากก็คือวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง จ้อนกับแดง นอกจ...
READ

ชั่วชีวิตของผม

ก.เจษฎาพงศ์ เป็น อีกนามปากกาหนึ่ง ของ ศรีทอง ลดาวัลย์ หรือ ข.อักษราพันธ์ นักเขียนนวนิยายรุ่นครูที่หลายท่านรู้จักกันดี จากผลงาน ดาวพระศุกร์ ดอกโศก ภาพอ...
READ
Don`t copy text!