เปิดรับสมัครแล้ว! อ่านเอาก้าวแรก รุ่น 3 #Online

เปิดรับสมัครแล้ว! อ่านเอาก้าวแรก รุ่น 3 #Online

Loading

อ่านเอาก้าวแรก รุ่น 3 #Online

เรียนจริง เขียนจริง ประสบความสำเร็จจริง

 วิทยากร

 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม (รากนครา, ในวารวัน, ทรายสีเพลิง, ฯลฯ)
 • กิ่งฉัตร (เสราดารัล, ตามรักคืนใจ, พรพรหมอลเวง, ฯลฯ)
 • พงศกร (รอยไหม, สาปภูษา, กำไลมาศ, ฯลฯ)
 • และวิทยากรรับเชิญ

ระยะเวลารับสมัคร*

 • 15 – 25  ตุลาคม 2564

ราคาหลักสูตร

 • ราคา 3,990 บาท ต่อ 1 ท่าน

*รับสมัครเพียง 100 ท่าน (ไม่จำกัดเพศ, อายุ และ ประสบการณ์การเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

 • 31 ตุลาคม 2564

สิ่งที่จะได้รับ

 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมการเขียนผ่านทางโปรแกรม Zoom จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วม Live ถาม-ตอบ กับวิทยากรแบบสดๆ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • รวมระยะเวลาการเรียนการสอนทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วม Group Line เพื่อใช้สำหรับพูดคุยกับวิทยากร (ตลอดหลักสูตร)
 • ประกาศนียบัตรจาก “อ่านเอา” สำหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตร 16 ชั่วโมง (ส่งให้ทางอีเมล)
 • สิทธิ์ในการส่งผลงานนิยายเข้าประกวดในโครงการ “อ่านเอาก้าวแรก รุ่น 3” ซึ่งผู้ที่ชนะในโครงการ 3 อันดับแรก จะได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานผ่านทาง www.anowl.co

รายละเอียดการฝึกอบรม

 1. ห้องเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • ครั้งที่ 1 “พล็อตเรื่อง” โดย กิ่งฉัตร > วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 • ครั้งที่ 2 “ชื่อเรื่อง + ชื่อตัวละคร” โดย ปิยะพร ศักดิ์เกษม > วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 • ครั้งที่ 3 “เสน่ห์ของตัวละคร” โดย กิ่งฉัตร > วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 • ครั้งที่ 4 “ฉาก” โดย พงศกร > วันพุธที่  24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 • ครั้งที่ 5 “ข้อมูล” โดย พงศกร > วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 • ครั้งที่ 6 “ภาษาและการลำดับเรื่อง” โดย ปิยะพร ศักดิ์เกษม > วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 1. สนทนาแบบสดๆ กับวิทยากร ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อถาม-ตอบข้อสงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเขียนงาน จำนวน 2 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม  2564 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
 • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม  2565 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

การประกวดและการจัดส่งผลงาน

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ “อ่านเอาก้าวแรก รุ่น 3”  โดยต้องเข้าอบรมออนไลน์ครบ 16 ชั่วโมง
 • ทีมงานอ่านเอาจะแจ้งกฎ กติกาและวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด รวมถึงการตัดสิน และการประกาศผลการตัดสิน ในวันสุดท้ายของการอบรม
  – ผู้เข้าเรียนสามารถส่งนวนิยายเข้าร่วมประกวดคนละ 1 เรื่อง แนวใดก็ได้

กำหนดส่งผลงาน

 • ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565

ประกาศผล

 • วันที่ 20 มิถุนายน 2565

การลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนทาง google form พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว
 • หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะทำการส่งอีเมลเพื่อแจ้ง ‘ลำดับ’ ในการลงทะเบียน พร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีสำหรับการชำระเงิน
  ผู้สมัครทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นแจ้งชำระเงินทาง anowldotco@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการโอน และแจ้ง ‘ลำดับ’ พร้อมกับชื่อและนามสกุล
 • สามารถทำการชำระเงินได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง “ลำดับ” หากเกินจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • เมื่อได้รับอีเมลแจ้งชำระเงินแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลกลับอีกครั้ง เพื่อแจ้งว่ารับทราบการชำระเงิน และแจ้งว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง
 • สำหรับผู้ที่ลงทำเบียนเป็นลำดับที่ 101 เป็นต้นไป จะถือว่าเป็น waiting list ให้รอจนกว่าทีมงานจะแจ้งให้ชำระเงิน หากมีผู้สละสิทธิ์
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางอ่านเอาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินทุกกรณี
   

อ่านเอาก้าวแรก รุ่น 3 #Online  หลักสูตรสอนเขียนนิยาย Online แบบเข้มข้น สนุกสนาน และเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ จาก “อ่านเอา” สำหรับผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนและมีผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อ่านเอา : anowl.co

 

 

Don`t copy text!