“ช่องวันอ่านเอา” โปรเจ็กต์ยักษ์ที่ตามหาพล็อตนิยายจากคนรักการเขียนมาทำละคร

“ช่องวันอ่านเอา” โปรเจ็กต์ยักษ์ที่ตามหาพล็อตนิยายจากคนรักการเขียนมาทำละคร

Loading

การอบรมและการประกวดนวนิยาย เพื่อหาบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทั้งในด้านวรรณศิลป์และพล็อตเรื่อง สำหรับนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ “ช่องวันอ่านเอา” โดยความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่องวัน สามสิบเอ็ด และ เว็บไซต์นิตยสารออนไลน์ อ่านเอา : anowl.co

 

รายละเอียดหลักสูตร

– วิทยากร

  1. คุณนันทพร ศานติเกษม นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม
  2. คุณปาริฉัตร ศาลิคุปต นามปากกา กิ่งฉัตร
  3. นพ. พงศกร จินดาวัฒนะ นามปากกา พงศกร
  4. คุณศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
  5. คุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์
  6. คุณพิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์

– เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน (*ไม่จำกัดเพศและวัย แต่ควรมีประสบการณ์การเขียนนวนิยายมาแล้ว)

– อบรมทั้งหมด 2 วัน คือ วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น.- 17:00 น.

– สถานที่ ห้องประชุมชั้น 21 ตึก GMM Grammy Place

– ค่าลงละเบียน 3,990 บาท (*ชำระเมื่อพล็อตผ่านการพิจารณาและได้รับเลือกให้เข้าร่วมอบรม)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการสมัคร

1. เปิดรับสมัครและลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2562

2. ลงทะเบียนทาง google form > http://bit.ly/OneAnowl (*ปิดรับสมัครแล้ว)

– กรอกข้อมูลส่วนตัว

– ส่งพล็อตนิยายความยาว 3-5 หน้า A4 ( Cordia New 14P)

– ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครและส่งพล็อตนิยายได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น โดยพล็อตเรื่องที่ส่ง จะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สมัคร ไม่ได้ทำการลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลง หรือทำซ้ำ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

– พล็อตเรื่องที่ส่งพิจารณา จะต้องไม่เคยเผยแพร่ทางสื่อหรือช่องทางใดมาก่อน

3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ทีมงานจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งว่ารับทราบการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และแจ้งวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โดยจะพิจารณาจากพล็อตนิยายที่ส่งเข้ามา

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทีมงานจะส่งอีเมลรายละเอียดการชำระเงิน และโทรศัพท์แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลด้วย

5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา ทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นแจ้งชำระเงินทาง anowldotco@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการโอน พร้อมกับชื่อและนามสกุล ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

6. เมื่อได้รับแจ้งชำระเงินแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งว่ารับทราบการชำระเงิน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง

7. สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็น waiting list ให้รอจนกว่าทีมงานจะแจ้งให้ชำระเงิน หากมีผู้สละสิทธิ์

 

สิ่งที่จะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ

– สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมการเขียนนวนิยายให้มีคุณค่าทั้งในด้านวรรณศิลป์และพล็อตเรื่อง จำนวน 2 วัน วันละ 8 ชั่วโมง

– ถุงผ้าโครงการช่องวันอ่านเอา จำนวน 1 ใบ

– อาหารกลางวัน 2 มื้อ และ อาหารว่าง 4 มื้อ

– สิทธิ์ในการส่งนวนิยายเข้าประกวด เพื่อเฟ้นหาบทประพันธ์ที่ดีทั้งในด้านพล็อตเรื่องและในด้านวรรณศิลป์

นวนิยายทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการนำเสนอสู่ผู้อ่านทางเว็บไซต์อ่านเอา : anowl.co และจะได้ทำสัญญาสร้างเป็นละครกับทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน สามสิบเอ็ด

 

การประกวดและการจัดส่งผลงาน (สำหรับท่านที่ได้เข้ารับการอบรม)

– ผู้เข้าอบรม มีสิทธิ์ส่งผลงานนวนิยายเข้าประกวด คนละ 1 เรื่อง ตามกฎและกติกาที่แจ้งไว้ในระหว่างการอบรม

– จัดส่งผลงานที่สมบูรณ์ ทั้งประวัติส่วนตัว, เรื่องย่อ และเนื้อเรื่อง ภายใน 28-30 มิถุนายน 2563 โดยทีมงานจะตอบรับทุกท่านทางอีเมล พร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

– จัดส่งผลงานผ่านทางอีเมลของอ่านเอา anowldotco@gmail.com

– คณะกรรมการตัดสิน : ปิยะพร ศักดิ์เกษม, กิ่งฉัตร, พงศกร, คุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ และคุณพิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์

การประกาศผลงานและเผยแพร่ผลงาน

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.anowl.co ทาง Facebook Fan page อ่านเอา : anowl.co และทางสื่อประชาสัมพันธ์ของช่องวัน สามสิบเอ็ด ในวันที่ 22 สิงหาคม  2563 (แจ้งผลทางโทรศัพท์ด้วย)

– แถลงข่าวกิจกรรมพร้อมประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

 

รางวัล

– ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสินของกรรมการ จะได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญาเพื่อนำบทประพันธ์ไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่องวัน สามสิบเอ็ด โดยจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามอัตราของช่องวัน สามสิบเอ็ด และได้รับโอกาสในการเผยแพร่นวนิยายผ่านทางเว็บไซต์อ่านเอา : anowl.co

– ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสินของกรรมการ จะมี 1 ท่านที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และจะได้รับถ้วยรางวัลจากคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ

 

Don`t copy text!