ประกาศผล รางวัลนวนิยายดีเด่น โครงการช่องวันอ่านเอาปีที่ ๒

ประกาศผล รางวัลนวนิยายดีเด่น โครงการช่องวันอ่านเอาปีที่ ๒

Loading

รางวัลนวนิยายดีเด่น โครงการช่องวันอ่านเอาปีที่ ๒ ได้แก่

กลุ่มนวนิยายรัก
‘ดวงใจจอมกระบี่’
โดย พรทิพย์ ทองพิสิฐสมบัติ

กลุ่มนวนิยายครอบครัว
‘คดีรักร้าง’
โดย เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

Don`t copy text!