“Anowl Showcase” พื้นที่ใหม่สำหรับคนชอบเขียน (ปิดรับแล้วจ้า)

“Anowl Showcase” พื้นที่ใหม่สำหรับคนชอบเขียน (ปิดรับแล้วจ้า)

โปรเจ็กต์ “Anowl Showcase” พื้นที่ใหม่สำหรับคนชอบเขียน เปิดต้อนรับ “นักเขียน” และ “คนอยากเขียน” ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ส่งผลงานมาโชว์กัน คนชอบเขียนคนไหนมีงานเขียนดีๆ อยากโชว์ให้คนอื่นได้อ่าน ส่งมาได้เลย

นอกเหนือจากนวนิยายและบทความที่ผ่านการเลือกสรรและผ่านกระบวนการบรรณาธิการพิจารณาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลงานเหล่านั้นได้มาตรฐานเดียวกันกับการเผยแพร่ในนิตยสาร และให้ถูกใจ “นักอ่าน” จำนวนมากที่สุดแล้ว ทีมงานอ่านเอาจึงริเริ่มโปรเจ็กต์ “Anowl Showcase” พื้นที่ใหม่สำหรับคนชอบเขียน ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่จะให้เว็บ www.anowl.co ของพวกเราเป็นชุมชนสำหรับคนรักการอ่านและการเขียนทุกคน

โปรเจ็กต์ “Anowl Showcase” พื้นที่ใหม่สำหรับคนชอบเขียน เปิดต้อนรับ “นักเขียน” และ “คนอยากเขียน” ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ส่งผลงานมาโชว์กัน คนชอบเขียนคนไหนมีงานเขียนดีๆ อยากโชว์ให้คนอื่นได้อ่าน ส่งมาได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

“เรื่องสั้น”
 • เปิดรับต้นฉบับ “เรื่องสั้น” ไม่จำกัดแนว
 • ความยาวประมาณ 6-8 หน้า A4, Cordia New, 16 Pt
 • ไม่จำกัดจำนวน นักเขียน 1 คนสามารถส่งกี่เรื่องและกี่ครั้งก็ได้
 • ไม่มีกำหนดปิดรับ
 • ต้องเป็นเรื่องสั้นที่ท่านแต่งขึ้นเองและยังไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อหรือช่องทางใด

ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน

 • จัดส่งต้นฉบับ “เรื่องสั้น” ด้วยไฟล์ MS Word มาที่อีเมล anowl_editor@hotmail.com โดยระบุหัวข้อว่า “เสนอเรื่องสั้นเพื่อพิจารณา” พร้อมแนบรายละเอียดเหล่านี้มาด้วย
  • ต้นฉบับเรื่องสั้น (ชื่อเรื่องสั้น.doc)
  • จดหมายแนะนำตัว ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, นามปากกา (ถ้ามี), ผลงานในอดีต (ถ้ามี), อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของที่ระลึก
 • เมื่อได้รับต้นฉบับแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมล “ได้รับต้นฉบับเรื่องสั้นของท่านแล้ว” กลับไปให้
 • ถ้าหากส่งมานานกว่า 3 วัน แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับ ให้ติดต่อทางกล่องข้อความของเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลย

ขั้นตอนการพิจารณาและการดำเนินงาน

 • เกณฑ์การพิจารณาคือ “สนุก”
 • หากเรื่องสั้นของท่านผ่านการพิจารณา ทีมงานจะทำการส่งอีเมลกลับไปแจ้งว่า “เรื่องสั้นของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว” และจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บ anowl.co ประมาณช่วงใด
 • จากนั้นทีมงานจะนำเรื่องสั้นของท่านเข้าสู่กระบวนการบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร, ทำภาพประกอบเรื่องสั้น และจัดเตรียมเพื่ออัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์
 • กรณีที่เรื่องสั้นยังไม่ได้รับการแจ้งว่าผ่านพิจารณา ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผ่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วย ดังนั้น โปรดรออย่างใจเย็น
 • สิทธิ์และลิขสิทธิ์ในเรื่องสั้นเป็นของนักเขียน หากเมื่อลงเผยแพร่แล้วแต่ต่อมาต้องการให้ลบเรื่องสั้นของท่านออกจากเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะสามารถทำได้
 • เรื่องสั้นที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว จะได้รับการนำเสนอซ้ำ (repost) เป็นระยะๆ สำหรับนักอ่านหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามอ่านเอา anowl.co นั่นหมายความผลงานของท่านจะได้รับการเผยแพร่กับคนอ่านหน้าใหม่ไปเรื่อยๆ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • โอกาสในการเผยแพร่ผลงานของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์อ่านเอา www.anowl.co ร่วมกันกับนักเขียนที่ได้รับการยอมรับในแง่ชื่อเสียงและคุณภาพ อาทิ กฤษณา อโศกสิน, มาลา คำจันทร์, ตรี อภิรุม, ปิยะพร ศักดิ์เกษม, กิ่งฉัตร, พงศกร, ปองวุฒิ และอีกมากมาย
 • โอกาสในการได้รับการพิจารณางานเขียนชนิดอื่นๆ หากเรื่องสั้นของท่านเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อ่านจำนวนมาก ถูกใจทีมงานอ่านเอา และถูกใจสำนักพิมพ์พันธมิตรของเรา
 • ได้รับของที่ระลึกจากทีมงานอ่านเอา 1 ชิ้น ต่อเรื่องสั้น 1 เรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ โดยทีมงานจะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งเอาไว้ โดยของที่ระลึกในแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างหลากหลายกันไป ทั้งในเรื่องของชนิดและมูลค่า
   

“บทความรีวิวนิยาย”

 • เปิดรับต้นฉบับบทความ “รีวิวนิยาย” ที่ท่านอยากให้นักอ่านคนอื่นได้ลองอ่านด้วย
 • ความยาวประมาณ 2 หน้า A4, Cordia New, 16 Pt
 • ไม่จำกัดจำนวน นักเขียน 1 คนสามารถส่งกี่บทความและกี่ครั้งก็ได้
 • ไม่มีกำหนดปิดรับ
 • รีวิวนิยายเรื่องใดก็ได้ ของนักเขียนท่านใดก็ได้ ของสำนักพิมพ์ใดก็ได้ แต่ขอให้เป็นนิยายภาษาไทย
 • จะต้องเป็นบทความรีวิวนิยายที่ท่านแต่งขึ้นเองและยังไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ
 • การเลือกนิยายที่ยังมีจำหน่ายตามร้านหนังสือ หรือนิยายที่มีกระแส เช่น กำลังจะเป็นละคร, เพิ่งได้รับรางวัล, เพิ่งออกใหม่ หรือเป็นที่นิยมของคนจำนวนมาก จะทำให้มีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้น

ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน

 • จัดส่งต้นฉบับ “บทความรีวิวนิยาย” ด้วยไฟล์ MS Word มาที่อีเมล anowl_editor@hotmail.com โดยระบุหัวข้อว่า “เสนอบทความรีวิวนิยายเพื่อพิจารณา” พร้อมแนบรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มาด้วย
  • ต้นฉบับรีวิวนิยาย (ชื่อนิยายที่รีวิว.doc)
  • จดหมายแนะนำตัว ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, นามปากกา (ถ้ามี), อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของที่ระลึก, ผลงานในอดีต (ถ้ามี)
  • ภาพปกนิยายเรื่องนั้นจะเป็นที่ท่านถ่ายเอง หรือหารูปปกที่ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใด มาจากอินเmอร์เน็ตก็ได้
  • ถ้าสามารถแจ้งรายละเอียดของนิยาย อาทิ ราคาปก, ชื่อสำนักพิมพ์, ช่องทางการหาซื้อหนังสือเรื่องนั้นๆ ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักอ่านท่านอื่นด้วย
 • เมื่อได้รับบทความแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมล “ได้รับต้นฉบับบทความรีวิวนิยายของท่านแล้ว” กลับไปให้
 • ถ้าหากส่งมานานกว่า 3 วัน แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับ ให้ติดต่อทางกล่องข้อความของเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลย

ขั้นตอนของการพิจารณาและการดำเนินงาน

 • เกณฑ์การพิจารณาคือ “กลวิธีในการรีวิวและการชักชวนให้อยากอ่านนิยายเรื่องนั้นๆ”
 • หากบทความรีวิวนิยายของท่านผ่านการพิจารณา ทีมงานจะทำการส่งอีเมลกลับไปแจ้งว่า “บทความรีวิวนิยายของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว” และจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บ anowl.co ประมาณช่วงใด
 • จากนั้นทีมงานจะนำบทความของท่านเข้าสู่กระบวนการบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร, ทำภาพประกอบ และจัดเตรียมเพื่ออัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์
 • กรณีที่บทความของท่านยังไม่ได้รับการแจ้งว่าผ่านพิจารณา ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผ่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วย ดังนั้น โปรดรออย่างใจเย็น
 • สิทธิ์และลิขสิทธิ์ในบทความเป็นของนักเขียน หากเมื่อลงเผยแพร่แล้วแต่ต่อมาต้องการให้ลบบทความของท่านออกจากเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะสามารถทำได้
 • บทความรีวิวนิยายที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว จะได้รับการนำเสนอซ้ำ (repost) เป็นระยะๆ สำหรับนักอ่านหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามอ่านเอา anowl.co นั่นหมายความผลงานของท่านจะได้รับการเผยแพร่กับคนอ่านหน้าใหม่ไปเรื่อย

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • โอกาสในการเผยแพร่ผลงานของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์อ่านเอา www.anowl.co ร่วมกันกับนักเขียนที่ได้รับการยอมรับในแง่ชื่อเสียงและคุณภาพ อาทิ กฤษณา อโศกสิน, มาลา คำจันทร์, ตรี อภิรุม, ปิยะพร ศักดิ์เกษม, กิ่งฉัตร, พงศกร, ปองวุฒิ และอีกมากมาย
 • โอกาสในการได้รับการพิจารณางานเขียนชนิดอื่นๆ หากบทความของท่านเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อ่านจำนวนมาก ถูกใจทีมงานอ่านเอา และถูกใจสำนักพิมพ์พันธมิตรของเรา
 • ได้รับของที่ระลึกจากทีมงานอ่านเอา 1 ชิ้น ต่อ 1 บทความ ที่ได้รับการเผยแพร่ โดยทีมงานจะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งเอาไว้ โดยของที่ระลึกในแต่ละครั้ง อาจจะแตกต่างหลากหลายกันไป ทั้งในเรื่องของชนิดและมูลค่า

Don`t copy text!