อ่านเอาเรื่อง : ตอนล่าสุด

อ่านเอาสบาย : ตอนล่าสุด

สิงคโปร์วอล์ค

โดย : สุวิทย์ เมฆวิบูลย์

เที่ยวเมือง(ที่จริงเป็นประเทศ) เล็กๆอย่างสิงคโปร์ที่มีพื้นที่ประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร เท่าๆกับเกาะภูเก็ตของไทย ประกอบด้วย 1 เกาะใหญ่ (คือเกาะสิงคโปร์) และเกาะเล็กๆ อีกมากกว่า 60 เกาะ สิงคโปร์มีประชากร 5,469,700 คน

VIDEO

PODCAST

Don`t copy text!