จากอดีตสมัย

โดย : สิริทัศนา

Loading

เรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ไทย ถ่ายทอดโดย สิริทัศนา เรื่องราวที่แม้จะไม่ใช่ นิยายออนไลน์ แต่ก็เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจที่ อ่านเอา นำมาให้คุณได้ อ่านออนไลน์

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 23 : โปรดเกล้าฯ สถาปนา

พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ซึ่งประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม ทรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการด้วยกันทั้งสองพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิ...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 22 : เจ้าคุณจอมมารดา

เมื่อพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์พระราชธิดา สิ้นพระชนม์ด้วยอุปัทวเหตุเรือล่ม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 21 : สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

เรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ไทย ถ...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 20 : พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์

หลังกลับจากอินเดีย พระองค์อุณากรรณทรงรับราชการทหารต่อไปในตำแหน่งนายร้อยตรี และเพิ่งมีพระโอรสองค์แรก คือหม่อมเจ้าชายเล็ก แต่จู่ๆ ก็ประชวร และสิ้นพระชนม...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 19 : พระราชโอรสเสด็จอินเดีย

ช่วงปี พ.ศ. 2414-2415 นั้น เป็นเวลาที่เจ้าจอมมารดาเปี่ยมกลับมามีความสุขอีกครั้ง ด้วยพระองค์เจ้าอุณากรรณ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ เริ่มเจริญพระชนมพรรษ...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 18 : โสกันต์

เมื่ออายุเราได้ 13 ปี ล้นเกล้าฯ โปรดให้ตั้งพิธีโสกันต์เรากับเจ้าน้องอีก 4 พระองค์ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เราเป็นต้น กรมพระสมมตอมรพันธุ์ เป็นที่ 2...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 17 : วังริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนั้น เจ้าจอมมารดาเปี่ยมยังมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชยเป็นที่รักที่หวัง สมดังพรที่พระราชชนกพระราชทานไว้...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 16 : ปีแรกในรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 15 : ผลัดแผ่นดิน

พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภไปกราบบังคมทูลเจ้านายและเรียนขุนนางผู้ใหญ่แล้ว ก็กลับมาเฝ้าที่พระแท่นดังเดิม จนใกล้สี่ทุ่ม สิ้นกำหนดสวรรคต จึงกราบถวายบังคม พระร...
READ
Don`t copy text!