จากอดีตสมัย

โดย : สิริทัศนา

Loading

เรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ไทย ถ่ายทอดโดย สิริทัศนา เรื่องราวที่แม้จะไม่ใช่ นิยายออนไลน์ แต่ก็เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจที่ อ่านเอา นำมาให้คุณได้ อ่านออนไลน์

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 5 : พระราชอาคันตุกะ

ชุดของเจ้าจอมมารดาเปี่ยมในภาพถ่าย ตรงกับความนิยมในราชสำนักสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และชุดของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐอเมริกา นางแมรี่ ลินคอล์น ในช...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 3 : เจ้าจอม

เจ้าจอม คือตำแหน่งบาทบริจาริกาในพระมหากษัตริย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในหนังสือ สาส์นสมเด็จ ว่า จอมพระสนม หรือเจ้าจอมพระสนม เดิมเป็น...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 4 : อังกฤษ

แม้สยามจะเสียเปรียบในการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง แต่ก็เป็นกุศโลบายสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้อังกฤษหาเรื่องไทยได้  ในช่วงนั้นรัชกาลที่สี่จึงทรงปรับปรุงประเท...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 2 : อุณากรรณ

อิเหนา เข้ามาเป็นวรรณคดีไทยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ใน ‘ตำนานอิเหนา’ เจ้าฟ้ากุณฑลทรงแต่งเรื่อง ดาหลัง ท...
READ

จากอดีตสมัย ตอน “หลวงอาสาสำแดง (แตง) – คุณท้าว”

เรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่สี่ พระราชชนนีแห่งสมเด็จพระนางเรือล่ม สมเด็จพระ...
READ
Don`t copy text!