จากอดีตสมัย

โดย : สิริทัศนา

Loading

เรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ไทย ถ่ายทอดโดย สิริทัศนา เรื่องราวที่แม้จะไม่ใช่ นิยายออนไลน์ แต่ก็เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจที่ อ่านเอา นำมาให้คุณได้ อ่านออนไลน์

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 14 : ประชวร

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครั่นพระองค์และเสวยพระโอสถข้างที่มาตั้งแต่คืนวันสมโภชพระแก้วมรกต แล้วเริ่มมีพระอาการไข้จับสั่นในวันที่ 30 สิงหาคม...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 13 : สุริยุปราคา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิชาดาราศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวช ดังที่หมอเหา (เฮ้าส์) บันทึกเรื่องการเข้าเฝ้าที่วัดบวรนิเวศวิหารไว้ว่...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 12 : วังของพระองค์อุณากรรณ  

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัวทรงจัดสรรพระราชทานสำหรับพระโอรส มีวังรวมอยู่ด้วย เพราะเมื่อโสกันต์แล้ว จะต้อง ‘ออกวัง’
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 11 : ที่นาพระราชทาน

เมื่อครั้งพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จยังเมืองนครไชยศรี ทรงพบพระเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่ง ยอดเป็นปรางค์ ฐานกลมเป็นรูประฆังราษฎรเรียกกันว่าพระปฐม มหาเจดีย์นี้ให...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 10 : พระบรมราโชวาทพระราชทานเงินและทรงสั่งสอนพระเจ้าลูกเธอ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระราชโอรสธิดาเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงทำบัญชีพระราชทานทรัพย์สินและเงินสด รวมทั้งพระบรมราโชวาทไว้อย่างละเอียด พร...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 9 : เล่าเรียนของเจ้านายเล็กๆ ในรัชกาลที่ 4

พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา และพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี โปรดเสวยลูกกวาดที่เป็นของใหม่มาจากเมืองนอก ดังที่ สมภพ จันทรประภา เล่าไว้ในหนังสือ สมเด็จพระศรีสวริน...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 8 : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชโอรสธิดา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถิตย์ในที่พระมหากษัตริย์ มีพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงมีพระราชโอรสธิดาหลายพระองค์ แต่ก็ทรงแบ่งเวลาดูแลอย่างใกล้...
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 7 : พรพระราชทาน

ประเพณีการเฉลิมพระนามและพระราชทานพรพระเจ้าลูกเธอประสูติใหม่ มีอยู่ในหนังสือ ความทรงจำบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
READ

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา ตอนที่ 6 : ช่วงเวลาแห่งความสุข

เราได้ตั้งนามของบุตรีในราชสกุลนี้ว่า ‘สว่างวัฒนา’ ดังนี้ ขอบุตรีนั้นจงเป็นผู้มีสุข เลี้ยงง่าย ไม่มีโรค ไม่มีอุปัทวันตราย มั่งคั่งสมบูรณ์ มีทรัพย์มาก ม...
READ
Don`t copy text!