หลังม่าน

โดย : กฤษณา อโศกสิน

ผู้อ่านที่เคยอ่าน ‘ตัวละครของฉัน’ คงพอจะจำได้ถึงการนำตัวละครทั้งหมดรวม 33 เรื่องมาพูดคุยแจกแจงถึงที่มาที่ไปของบทบาทและความนัยซึ่งอาจจะเรียกว่า ‘ความในใจ’ ของทั้งผู้เขียนและนักแสดงก็ไม่ผิด ชวนให้ทั้งผู้เขียนและผู้แสดงที่เคยพิชิต ‘หน้าม่าน’ มาแล้ว กลับมาเกิด ‘หลังม่าน’ กันอีกหนหนึ่ง

นับเป็นความพึงพอใจอันหาค่ามิได้ของทั้งสองฝ่าย

ครั้นแล้ว จึงมาถึงปีนี้คือปี 2565 ที่ผู้เขียนได้รับโอกาสอันงามอีกครั้งให้กลับมาเปิด ‘หลังม่าน’ คุยเล่นเจรจากับเหล่าบรรดา ‘ตัวละครของฉัน’ อันเป็นปีที่ห่างจากจรดปากกาคุยกันเมื่อครั้งกระโน้น คือตั้งแต่พ.ศ.2551 ถึง 14 ปี

จึงขอขอบคุณ ‘อ่านเอา’ ที่เปิดพื้นที่ให้จับจูงนักแสดงเข้ามาโลดเล่น เจรจากันอย่างหมดจดว่าเหตุไฉนจึงรัก โลภ โกรธ หลง อย่างสุดขีดสุดมันกันได้ถึงเพียงนั้น

 

 

 

“ทองลงยา” นางเอกของฉันจาก “กระจกขอบทอง”

ฉันเริ่ม ‘จากใจผู้เขียน’ ในนวนิยายเรื่อง ‘กระจกขอบทอง’ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้
READ

ข้ามเมฆา และนางเอก ‘บ้านๆ’ นาม “สีทับทิม”

วันใดวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ฉันบังเอิญได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์มากมาย ท่านจึงเอ่ยถามฉันว่า ไม่คิดจะเขียนเรื่องบ่อนการพนันบ้างดอกหรือ ชวนให้น...
READ

ป่ากามเทพ : รำพรและสดมภ์

นวนิยายเรื่องนี้ ฉันเขียนลงตีพิมพ์ในนิตยสาร ‘สตรีสาร’ ที่มีท่านอาจารย์คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง เป็นบรรณาธิการระหว่าง พ.ศ.2509-2511 รวมเล่มครั้งแรกใน พ.ศ.เดี...
READ

ตะวันตกดิน : วิธูและโสรวาร

เส้นทางที่ถูกความทะเยอทานพาไปนั้น บางเส้นทางที่มีอุดมคติคอยเชิดชู ผู้เป็นเจ้าของเส้นทางสามารถรู้ได้อย่างถ่องแท้ทีเดียวว่า...ช้า...นาน...แต่มั่นคง เนื่...
READ

‘บนฟ้า’ และ ‘สมุทรไท’ ณ ขอบฟ้าจรดขอบน้ำ

ในที่สุด บุคคลสำคัญชุดที่แล้ว คือชุดที่มีปู่ประธาน ย่าใบบุญ หลานสุดท้องนามบนฟ้า กับ ชายหนุ่มงามสง่าที่ผู้อยู่ ‘หลังม่าน’ ปลุกปั้นแกมปลุกใจจนมาตกหลุมอั...
READ

เมื่อ “ขอบน้ำจรดขอบฟ้า” บนฟ้าและสมุทรไท

เมื่อ พ.ศ.2560 ฉันมีโอกาสได้ลงเรือเดินสมุทรเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยไปกับเรือขนาดเล็กกว่ามาแล้วเมื่อ พ.ศ.2556 ไปแวะแค่สิงคโปร์ ภูเก็ต ค้างบนเรือแค่ 2 ...
READ

ข้ามมหาสาคร ‘ดูรา’ และ ‘กันตัง’

ครั้นแล้ว จึงมาถึงเรื่องที่ฉันรักเรื่องนี้ ที่เป็น ‘หนึ่งในดวงใจ’...ที่ฉันเริ่มบรรจุไว้ในความทรงจำรำลึกทุกเวลา ในฐานะที่ตนเองไม่เคยคิดจะบรรเลงดนตรีชีว...
READ

‘ระย้า’ เด็กสาวแห่งวังอาชาไนย

นวนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความบันดาลใจในบุคคลตระกูลหนึ่ง กับสัตว์เลี้ยงร่างงามนามว่าม้าที่ไม่จำกัดว่าพันธุ์ใด โดยมีชื่อนามเหมาะใจทันทีที่คิดขึ้นมาได้...
READ

“รสอมฤต” การสืบสวนที่พา ‘ปูนปั้น’ และ ‘ร้อยรัด’ มาพบกัน

นับเป็นอีกหนึ่งนวนิยายที่ตนเองประทับใจเอง ผูกเรื่องเอง รวมทั้งพาเรื่องเดินทางไปเองด้วยอาการของนักทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ที่อาจเรียกได้ว่า คืองานแรกในชีว...
READ
Don`t copy text!