สนุกในพระไตรปิฎก

โดย : มาลา คำจันทร์

เนื้อหาใน ‘สนุกในพระไตรปิฎก’ นั้น
พ่อครูมาลา คำจันทร์ ไม่ได้นำเอาหลักคำสอนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามาแสดง
แต่เอาเรื่องราวอื่นๆ ที่คล้ายๆ กับเกร็ดที่ประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้สนุก
คล้ายๆ การค่อยๆ จูงมือคนไกลวัดให้เข้าใกล้วัดนางในพระไตรปิฎก : กินรีเทวี

ท่าน้ำมิได้หวงห้ามใครๆ ในบรรดาคนที่สูงสุด และต่ำที่สุดผู้ลงไปอาบน้ำฉันใด แม้หญิงเหล่านี้เมื่อมีที่ลับหรือคราวหรือช่อง ก็ย่อมไม่ห้ามบุรุษใดๆ เหมือนกัน ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : ทุษฐกุมารี นางดุร้าย

มาอ่านเรื่องนางร้ายๆ ต่อไปอีกหน่อยนะ อ่านเรื่องนี้แล้วจะรู้ว่าทำไมในนิทานชาดกชอบเอาด้านร้ายของผู้หญิงมาแสดง ผู้อ่านที่เป็นท่านผู้หญิง เป็นคุณหญิงคุณนา...
READ

นางในพระไตรปิฎก : กัณหา นาง 5 ผัว (2)

ก่อนเข้าเรื่องกัณหา นาง 5 ผัวต่อจากที่เล่าค้างไว้ อยากชักชวนคนอ่านทั้งหลายไปหาหนังสือมหาภารตยุทธ แปลโดยท่านอาจารย์กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย มาอ่าน
READ

นางในพระไตรปิฎก : กัณหา นาง 5 ผัว (1)

ฝ่ายนางนกดุเหว่าทั้งหลายแม้เหล่านั้น พอพญานกปุณณมุขะหายเจ็บก็พากันกลับมา. พญานกกุณาละหาผลไม้น้อยใหญ่มาให้พญานกปุณณมุขะกินอยู่สองสามวัน พอพญานกปุณณมุขะ...
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (4)

เริ่มต้นเรื่องก็คงคล้ายเริ่มต้นสร้างบ้าน ต้องตอกหลักขึงเชือก ขุดเสาขึ้นโครงให้รัดกุมก่อน อาจรุ่มร่างรุงรัง เอ้อเร่อเอ้อเต่อไปบ้างก็ขอต่อท่านผู้อ่านว่า...
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (3)

ดังได้กล่าวมาแต่ตอนแรกของเรื่องนี้แล้วว่าชาดกเรื่องนี้พระพุทธองค์มุ่งแสดงถึงโทษของมาตุคาม
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (2)

ดีละ ดีละน้องหญิงทั้งหลาย กาลที่เธอทั้งหลายบำรุงบำเรอสามีอย่างนี้ สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลธิดา (ปุณมุขวาท)
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (1)

อีถ่อยฉิบหาย อีถ่อยละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผอเรอ อีใจง่าย อีไม่รู้คุณคน อีไปตามใจเหมือนลม (กุณาลวาท)
READ

    Don`t copy text!