สนุกในพระไตรปิฎก

โดย : มาลา คำจันทร์

เนื้อหาใน ‘สนุกในพระไตรปิฎก’ นั้น
พ่อครูมาลา คำจันทร์ ไม่ได้นำเอาหลักคำสอนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามาแสดง
แต่เอาเรื่องราวอื่นๆ ที่คล้ายๆ กับเกร็ดที่ประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้สนุก
คล้ายๆ การค่อยๆ จูงมือคนไกลวัดให้เข้าใกล้วัดนางในพระไตรปิฎก : อุตตรา นางผู้ไม่โกรธ (1)

ถ้อยคำที่ยกมา เอามาจากธรรมบทหมวดความโกรธ เป็นส่วนหนึ่งของคาถาหรือโศลกเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด อรรถกถาที่ท่านพรรณนาถึงหญิงผู้ไม่โกรธ ไม่ผูกจิตคิดอาฆาต แม...
READ

นางในพระไตรปิฎก : อุตตรา นางผู้ไม่โกรธ (2)

นางอุตตรามีหลายคน แต่คนที่ปรากฏบทบาทพฤติกรรมเป็นตัวเป็นตน เป็นบุคคลให้เราสัมผัสได้มีอยู่สองคน คนหนึ่งคือพระอุตตราเถรีผู้บวชเป็นภิกษุณีพร้อมพระมหาปชาบด...
READ

นางในพระไตรปิฎก : ปฏาจาราผู้เศร้าสูญ

ไม่บังอาจไปแก้ไขถ้อยคำของท่านนะ ลอกมาจากอรรถกถา ปฏาจาราเถรีกถา แต่ที่จะเอามาเล่าวันนี้ อาจดึงมาจากธรรมบท มีบางอย่างขัดแย้งกันบ้างแต่ส่วนมากก็สอดคล้องก...
READ

นางในพระไตรปิฎก : มาณวิกานางหนึ่ง

พระราชาขับเพลงดังนี้พลางซัดลูกบาศก์บนแผ่นกระดาน เมื่อเล่นด้วยวิธีนี้ก็ชนะเป็นนิจ ฝ่ายปุโรหิตก็พ่ายแพ้เป็นนิจ ทรัพย์ในเรือนเริ่มร่อยหรอ จึงคิดว่าขืนเล่...
READ

นางในพระไตรปิฎก : นางดี ไม่มีชื่อ

ฟังเรื่องนางร้ายมาเยอะ ลองมาฟังเรื่องนางดีกันบ้าง เอามาจากอรรถกถาอุจฉังคชาดก เรื่องนี้สั้นนิดเดียว อ่านสำนวนในอรรถกถาทั้งหมดเลย
READ

นางในพระไตรปิฎก : นฬินิกา จำใจเลวเพื่อบ้านเมือง

หยิบเอาสองคาถาแต่ไม่ต่อเนื่องกันมาตั้งวางเป็นเป้าล่อ เอามาจาก นฬินิกาชาดก สนุกนะ เรื่องนี้ สำนวนออกจะหวือหวาผาดโผนทีเดียว อีโรติกนิดๆ ไม่ค่อยพบถ้อยคำส...
READ

นางในพระไตรปิฎก : อลัมพุสา นางผู้จำใจบาป

ข้อความที่ยกมา เอามาจากอลัมพุสาชาดก ส่วนที่เป็นตัวชาดกจริงๆ ไม่ใช่อรรถกถาหรือคำอธิบาย ยังไม่ต้องกังวลใจอะไร อ่านเอาความงุนงงสงสัยไปก่อน เดี๋ยวจะเข้าใจ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : นางชั่ว แบกชู้ไว้บนหัวชั่วชีวิต (๑)

เรื่องนี้ไม่มีชื่อตัวละครฝ่ายหญิง เลยตั้งชื่อว่านางชั่ว ก่อนอื่น ก่อนอ่านอะไรต่อไป เรามาดูกันก่อนว่าชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกท่านว่าไว้อย่างไร ท่านว่า
READ

นางในพระไตรปิฎก : นางชั่ว แบกชู้ไว้บนหัวชั่วชีวิต (๒)

สรุปเรื่องในอรรถกถาเรื่องจุลลปทุมชาดกตั้งแต่ต้นมาไว้ตรงนี้ก่อน ชาดกเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส 7 พระองค์ พระราชาทรงเห็นราชโอรสเข้มแ...
READ

    Don`t copy text!