สนุกในพระไตรปิฎก

โดย : มาลา คำจันทร์

เนื้อหาใน ‘สนุกในพระไตรปิฎก’ นั้น พ่อครูมาลา คำจันทร์ ไม่ได้นำเอาหลักคำสอนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามาแสดง แต่เอาเรื่องราวอื่นๆ ที่คล้ายๆ กับเกร็ดที่ประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้สนุก คล้ายๆ การค่อยๆ จูงมือคนไกลวัดให้เข้าใกล้วัด

 ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (3)

ดังได้กล่าวมาแต่ตอนแรกของเรื่องนี้แล้วว่าชาดกเรื่องนี้พระพุทธองค์มุ่งแสดงถึงโทษของมาตุคาม
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (2)

ดีละ ดีละน้องหญิงทั้งหลาย กาลที่เธอทั้งหลายบำรุงบำเรอสามีอย่างนี้ สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลธิดา (ปุณมุขวาท)
READ

ปัญจปาปี ราชเทวี 2 ผัว (1)

อีถ่อยฉิบหาย อีถ่อยละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผอเรอ อีใจง่าย อีไม่รู้คุณคน อีไปตามใจเหมือนลม (กุณาลวาท)
READ

    Don`t copy text!