สนุกในพระไตรปิฎก

โดย : มาลา คำจันทร์

Loading

เนื้อหาใน ‘สนุกในพระไตรปิฎก’ นั้น
พ่อครูมาลา คำจันทร์ ไม่ได้นำเอาหลักคำสอนลึกซึ้งในพระพุทธศาสนามาแสดง
แต่เอาเรื่องราวอื่นๆ ที่คล้ายๆ กับเกร็ดที่ประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้สนุก
คล้ายๆ การค่อยๆ จูงมือคนไกลวัดให้เข้าใกล้วัด

นางในพระไตรปิฎก : นฬินิกา จำใจเลวเพื่อบ้านเมือง

หยิบเอาสองคาถาแต่ไม่ต่อเนื่องกันมาตั้งวางเป็นเป้าล่อ เอามาจาก นฬินิกาชาดก สนุกนะ เรื่องนี้ สำนวนออกจะหวือหวาผาดโผนทีเดียว อีโรติกนิดๆ ไม่ค่อยพบถ้อยคำส...
READ

นางในพระไตรปิฎก : อลัมพุสา นางผู้จำใจบาป

ข้อความที่ยกมา เอามาจากอลัมพุสาชาดก ส่วนที่เป็นตัวชาดกจริงๆ ไม่ใช่อรรถกถาหรือคำอธิบาย ยังไม่ต้องกังวลใจอะไร อ่านเอาความงุนงงสงสัยไปก่อน เดี๋ยวจะเข้าใจ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : นางชั่ว แบกชู้ไว้บนหัวชั่วชีวิต (๑)

เรื่องนี้ไม่มีชื่อตัวละครฝ่ายหญิง เลยตั้งชื่อว่านางชั่ว ก่อนอื่น ก่อนอ่านอะไรต่อไป เรามาดูกันก่อนว่าชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกท่านว่าไว้อย่างไร ท่านว่า
READ

นางในพระไตรปิฎก : นางชั่ว แบกชู้ไว้บนหัวชั่วชีวิต (๒)

สรุปเรื่องในอรรถกถาเรื่องจุลลปทุมชาดกตั้งแต่ต้นมาไว้ตรงนี้ก่อน ชาดกเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส 7 พระองค์ พระราชาทรงเห็นราชโอรสเข้มแ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : กินรีเทวี

ท่าน้ำมิได้หวงห้ามใครๆ ในบรรดาคนที่สูงสุด และต่ำที่สุดผู้ลงไปอาบน้ำฉันใด แม้หญิงเหล่านี้เมื่อมีที่ลับหรือคราวหรือช่อง ก็ย่อมไม่ห้ามบุรุษใดๆ เหมือนกัน ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : ทุษฐกุมารี นางดุร้าย

มาอ่านเรื่องนางร้ายๆ ต่อไปอีกหน่อยนะ อ่านเรื่องนี้แล้วจะรู้ว่าทำไมในนิทานชาดกชอบเอาด้านร้ายของผู้หญิงมาแสดง ผู้อ่านที่เป็นท่านผู้หญิง เป็นคุณหญิงคุณนา...
READ

นางในพระไตรปิฏก : ทิฏฐมังคลิกากับดาบสเรืองฤทธิ์ (๑)

เรื่องนี้สนุก อยากให้หมอโอ๊คเอาไปกลับหัวกลับหาง กลับซ้ายกลับขวา ตีลังกามองหรือกระดกหัวกลับหลัง ก้มมองส่องมา เชื่อว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะได้อ่านนิยายด...
READ

นางในพระไตรปิฎก : กัณหา นาง 5 ผัว (1)

ฝ่ายนางนกดุเหว่าทั้งหลายแม้เหล่านั้น พอพญานกปุณณมุขะหายเจ็บก็พากันกลับมา. พญานกกุณาละหาผลไม้น้อยใหญ่มาให้พญานกปุณณมุขะกินอยู่สองสามวัน พอพญานกปุณณมุขะ...
READ

นางในพระไตรปิฎก : กัณหา นาง 5 ผัว (2)

ก่อนเข้าเรื่องกัณหา นาง 5 ผัวต่อจากที่เล่าค้างไว้ อยากชักชวนคนอ่านทั้งหลายไปหาหนังสือมหาภารตยุทธ แปลโดยท่านอาจารย์กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย มาอ่าน
READ
Don`t copy text!