หน้ากากผ้า DIY

หน้ากากผ้า DIY

โดย : Country Hobby

Loading

นอกจาก “อ่านเอา” จะมีนิยายออนไลน์สนุกๆ แล้ว เรายังมีคอลัมน์ที่จะทำให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลินไปกับการประดิดประดอยทำงานศิลป์ให้ใจสบายในคอลัมน์ “อ่านเอาคร้าบบ : Anowl Craft” โดย Country Hobby ผู้ท่องเที่ยว วาดรูป และทำงานประดิดประดอย เป็นงานอดิเรกอย่างมืออาชีพ

…………………………………………..

– หน้ากากผ้า DIY –

ในภาวะขาดแคลนหน้ากากป้องกันเชื้อโรคในปัจจุบัน เราควรมาทำหน้ากากผ้าใช้เอง เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างพอเพียงนะคะ

ผู้เขียนได้ไปเป็นผู้ช่วยในกิจกรรมฝึกเย็บหน้ากากผ้า ในโครงการสร้างเสริมจิตอาสาสาธารณะสําหรับนิสิตจุฬาฯ เพื่อลดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ประจําปี 2563 จึงได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ให้ผู้อ่าน อ่านเอาคร้าบ ได้ลองทำด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ ผศ. ดร. ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับวิธีทำหน้ากากอนามัยนี้ค่ะ

 

โดยสามารถดาวน์โหลดแพตเทิร์นได้ที่นี่

แพทเทิร์นหน้ากากผ้าโครงการสร้างเสริมจิ

อุปกรณ์

ผ้าสำหรับทำหน้ากาก

กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว เพื่อพิมพ์แพตเทิร์น

กระดาษแข็ง

เข็ม ด้าย เข็มหมุด

กรรไกรตัดกระดาษ

กรรไกรตัดผ้า

เตารีด

 

การเลือกผ้า

ผ้าชั้นที่ 1

เป็นผ้าชิ้นนอกที่ไม่ควรซับนํ้าเนื่องจากคุณสมบัติ ของหน้ากากควรป้องกันละออง ของเหลวจาก สารคัดหลั่งต่างๆ จากภายนอกไม่ให้สัมผัสปาก และจมูกของเรา หากหาไม่ได้อาจใช้ผ้าที่มีการทอแน่น ไม่โปร่งบาง เช่น ผ้าคอตตอน 100%

ผ้าช้ันที่ 2

เป็นผ้าชิ้นกลาง ที่มีบางส่วนสัมผัสกับหน้าของผู้สวมใส่ ดังนั้น ผ้าควรซับน้ำได้ดี เพื่อช่วยซับละอองน้ําลายจากการไอจาม ของผู้สวมใส่ แต่หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองให้หน้ากาก ควรเป็นผ้าเนื้อแน่นไม่โปร่งบาง เช่น ผ้าคอตตอน ผ้าสาลู เป็นต้น

ผ้าชั้นที่ 3

เป็นผ้าชิ้นในท่ีจะสัมผัสผิวของผู้สวมใส่โดยตรง เป็นช้ันที่รับละอองต่างๆ จากผู้สวมใส่ เช่น ฝอยละอองน้ําลายจาก การไอจาม ดังน้ัน จึงควรเป็นผ้าที่มี ผิวสัมผัสนุ่มสบายและซับน้ําได้ดี เช่น ผ้าสาลู (ชั้นที่ 3 นี้จะเป็นชั้นที่เปิดช่องไว้ใส่ ไส้กรองเพิ่มเติมได้)

เตรียมทำแพตเทิร์น

สําหรับการสั่งพิมพ์แพตเทิร์นหน้ากากจากไฟล์ PDF ให้เลือกสเกลเป็น Actual size เพื่อให้ขนาดของแพตเทิร์นไม่เปลี่ยนแปลง หากสั่งพิมพ์โดยเลือกสเกลเป็น Fit to page ขนาดของแพตเทิร์นที่ได้จะเล็กกว่าขนาดที่ทํา

ตัดแพตเทิร์นออกแล้วทากาวติดกับกระดาษแข็ง ในที่นี้ใช้กระดาษกล่องเปล่า

ตัดกระดาษแข็งตามเส้นบนแพตเทิร์น

เตรียมทำ

วาดแพตเทิร์นลงบนผ้าด้วยปากกาเมจิก (หรือชอล์กเขียนผ้า / ปากกาเขียนผ้าหากมี) โดยแพตเทิร์น 1 ชิ้น จะวาดด้าน A และด้าน B ดังนั้น จะต้องวาดแพตเทิร์นลงผ้าทั้งหมด 6 ชิ้น ทั้งนี้เลือกผ้าให้เหมาะสมกับแต่ละช้ัน ตามคําแนะนําข้างต้น แล้วตัดผ้าเผื่อขอบประมาณ 1/2 นิ้ว

เย็บผ้าชั้นที่ 1 ด้าน A เข้ากับชั้นที่ 1 ด้าน B โดยเย็บเฉพาะเส้นกลางหน้ากากก่อน และทําแบบเดียวกันนี้กับชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3

โดยนําผ้าด้านถูกของทั้ง 2 ชิ้น ประกบเข้าหากัน จากนั้นเย็บตามเส้นที่วาดแพตเทิร์นไว้

ตัดขอบผ้าออก เหลือประมาณ 5-7 มม. ขลิบริมผ้าตลอดแนว

พับและเย็บเก็บขอบด้านข้างของชิ้นที่ 3

เมื่อเย็บเสร็จทั้ง 3 ช้ัน จะได้ผ้า 3 ชิ้นดังภาพ นําไปรีดให้เรียบร้อย เพื่อให้สันผ้าคมชัดสวยงาม และง่ายสำหรับการเย็บต่อในขั้นตอนต่อไป

นําผ้าชิ้นที่ 2 และ 3 มาวางซ้อนกัน และหันด้านถูกประกบกับด้านถูกของชิ้นที่ 1 ดูด้านบนและล่างให้ดี

เย็บตามเส้นขอบบนและล่าง โดยให้ล้มตะเข็บผ้าแต่ละชั้นไปคนละด้าน สลับกัน ผู้เขียนเริ่มเย็บจากจุดกึ่งกลางก่อน ย้ำฝีเข็มมากหน่อย ในบริเวณริมผ้าแต่ละชั้น

เล็มตะเข็บออกเหลือประมาณ 5-7 มม.

กลับด้านหน้ากาก ให้ด้านถูกออกมาอยู่ด้านนอก โดยกลับทางช่องด้านข้าง ที่ยังไม่ได้เย็บประกบติดกัน ผ้าชั้นที่ 1 จะมีส่วนด้านข้างที่ยื่นออกมามากกว่าชั้นที่ 2 ผ้าที่เกินออกมานั้นจะพับ 2 ทบเพื่อให้ขอบผ้ายาวเท่าผ้าชั้นที่ 2 โดยจะพับทบทับผ้าชั้นที่ 2 ไว้ แล้วเย็บกดหรือสอยเก็บ ได้ท้ัง 2 แบบ เพื่อเป็นช่องร้อยยางยืดสำหรับเกี่ยวใบหู

ก่อนมัดปมยางยืด วัดระยะให้พอดี มัดปมให้แน่นแล้วซ่อนไว้ในตะเข็บ

Don`t copy text!