“ใบขับขี่สากล” ของสำคัญต้องทำ ก่อนข้ามขอบฟ้าไปจรดขอบน้ำ

“ใบขับขี่สากล” ของสำคัญต้องทำ ก่อนข้ามขอบฟ้าไปจรดขอบน้ำ

โดย : Hoot-Hoot

Loading

เรื่องราวรอบตัวน่ารู้น่าอ่านกับหลากหลายสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ในคอลัมน์ Lifestyle โดย Hoot-Hoot ที่อ่านออนไลน์แล้วรับรองมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน เพราะเรื่องราวดีๆ ที่รายล้อมรอบตัว #มีให้อ่านที่อ่านเอา

…………………………………………..

อ่านนิยายเรื่อง ‘ขอบฟ้าจรดขอบน้ำ’ ของคุณกฤษณา อโศกสิน แล้ว Hoot-Hoot เชื่อว่า เพื่อนๆ หลายคนคงเกิดอาการเดียวกันคือ อยากขับรถไปท่องโลกกว้างแบบนั้นบ้าง แต่แค่ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะ ใบขับขี่ต้องมี! และต้องไม่ใช่ใบขับขี่ที่ใช้ในบ้านเราเท่านั้น ถ้าคิดจะขับรถท่องโลกต่างแดน ต้องมี ‘ใบขับขี่สากล’

จะขับขี่สากลได้ต้องเริ่มจากขับขี่ในประเทศก่อน

ใบขับขี่สากล หรือ International Driving Permit (IDP) คือใบอนุญาตขับขี่ในต่างประเทศที่จะต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ภายในประเทศ เพื่อให้คนขับสามารถขับรถออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย (ในกรณีที่เอารถของตัวเองไปเที่ยวด้วย แต่ทางที่ดี พกไปทั้ง 2 ใบปลอดภัยสุด) ซึ่งลักษณะของใบขับขี่สากลนั้นจะไม่ได้มีขนาดเล็กๆ เท่ากับใบขับขี่ในประเทศ แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าพาสปอร์ตเล็กน้อย และในนั้นจะมีข้อมูลสำคัญคือ รูปภาพของผู้ถือบัตร คำแปลจากหลายภาษา และสถิติต่างๆ โดยใบขับขี่สากลจะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปีเท่านั้น

ในปัจจุบันใบขับขี่สากลสามารถใช้ได้ทั้งหมด 198 ประเทศ แต่ในจำนวนนี้ ในบางประเทศก็มีข้อกำหนดพิเศษประกอบด้วย เช่น ไม่เป็นประเทศภาคีฯ แต่ก็ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล หรือบางประเทศเมื่อเดินทางไปถึงแล้วต้องแสดงตัวและใบขับขี่สากลนี้ต่อตำรวจท้องที่และชำระค่าลงทะเบียนพิเศษด้วย

แต่ถ้าประเทศที่อยากจะขับรถเที่ยวคือ สปป.ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, บรูไน, กัมพูชา, เวียดนาม และเมียนมา ไม่ต้องทำใบขับขี่สากลนะคะ สามารถใช้ใบขับขี่ของบ้านเราได้เลย

ขั้นตอนทำใบขับขี่สากล

Step 1 >> เช็กประเทศที่จะไปเที่ยวก่อน ว่าต้องใช้หรือไม่ใช้ใบขับขี่สากล และมีกฎระเบียบอะไรบ้าง

Step 2 >> เตรียมเอกสารให้พร้อม อันได้แก่

  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทางต่างประเทศ ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ต้องเป็นหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ
  • สำเนาและฉบับจริงของใบขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เพิ่งถ่ายไปไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ไม่มีภาพวิวหลังรูป (พูดง่ายๆ คือ ใช้รูปที่เป็นทางการเหมือนตอนไปสมัครงานนั่นเอง)
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นำสำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อและสกุลไปด้วย
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
  • เตรียมเงินค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่สากลไปด้วย 505 บาท

Step 3 >> เลือกสถานที่ทำใบขับขี่สากล ซึ่งหากเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถไปทำได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถขอทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานขนส่งของจังหวัดได้เลย

ในกรณีที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปทำใบขับขี่สากลด้วยตัวเองก็สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนได้ โดยเตรียมเอกสารเหมือนที่ Hoot-Hoot บอกไว้ให้ครบ และเพิ่มใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท, สำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและรับอำนาจ (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ โดยอย่าลืมให้ผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

เอกสารไม่เยอะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แค่นี้ก็ได้ใบขับขี่สากลมาครอบครอง จากนั้นตีตั๋ว เก็บกระเป๋า และข้ามขอบฟ้าไปจรดขอบน้ำตามไปช่วยน้องบนฟ้าสกัดดาวรุ่งแม่หนูยาเยียได้เลย คริๆๆ

 

ข้อมูล :  กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)

Don`t copy text!