ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และผักออร์แกนิก ต่างกันอย่างไร

ผักปลอดสารพิษ ผักปลอดภัย และผักออร์แกนิก ต่างกันอย่างไร

โดย : Hoot-Hoot

Loading

เรื่องราวรอบตัวน่ารู้น่าอ่านกับหลากหลายสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ในคอลัมน์ Lifestyle โดย Hoot-Hoot ที่อ่านออนไลน์แล้วรับรองมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน เพราะเรื่องราวดีๆ ที่รายล้อมรอบตัว #มีให้อ่านที่อ่านเอา

…………………………………………..

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณได้รักษาสุขภาพไปพร้อมๆ กับได้รักษ์โลกไปด้วย ยิ่งยุคนี้จะกินอะไรก็ต้องเช็กแล้วเช็กอีกว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่า ยิ่งถ้าซื้อผักมาทำอาหารยิ่งต้องระวังหนัก เพราะสารปนเปื้อนเพียบ บางทีเห็นว่าผักสวยสดน่ากิน แต่พอเข้าแล็บตรวจสอบความปลอดภัยถึงกับเข่าทรุดเพราะปริมาณสารปนเปื้อนมาพร้อมเชื้อโรคที่ตาเปล่ามองไม่เห็น กระแสผักสะอาดๆ ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจึงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อที่หลายคนยังงงว่า เอ… มันต่างกันยังไง

ความปลอดภัยมีหลายระดับอย่างนั้นหรือ? ในยุคนี้จึงมีคำเรียกที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็น ‘ผักปลอดสารพิษ’ ‘ผักปลอดภัย’  และ ‘ผักออร์แกนิก’

‘ผักปลอดสารพิษ’ แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผัดปลอดสารพิษ แต่ชีวิตจริงไม่ได้แปลว่าจะปลอดสารพิษ 100% เพราะความปลอดสารพิษคือไม่ใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก แต่ในขั้นตอนการผลิตยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งโตกระทั่งอาจถูกตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO) ก่อนนำมาปลูก เพียงแต่ยังถือว่ากินได้ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งการใช้สารเคมีในการผลิตมีการควบคุมไม่ให้สารเคมีตกค้างในผลผลิตเกินปริมาณที่กำหนด

นอกจากนี้แม้ในฟาร์มผู้ผลิตจะเคร่งครัดกับเรื่องการไม่ใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืช แต่ยังคงมีโอกาสเกิดสารพิษตกค้างได้จากสภาพแวดล้อมของฟาร์ม อยู่ใกล้กับฟาร์มที่มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง จึงมีโอกาสที่สารพิษที่ฟาร์มอื่นในบริเวณใกล้เคียงฉีดพ่นลอยมาตามอากาศตกลงในฟาร์มผักปลอดสารพิษของผู้ผลิตได้ หรือแม้แต่ในผิวดินที่ใช้เพาะปลูกก็อาจมีสารเคมีที่เคยถูกฉีดพ่นซึมซับตกค้างไว้แต่เดิม

‘ผักปลอดภัย’ คือ ผักที่ผ่านระบบรับรองที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของผักชนิดนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตที่ตรวจสอบได้ว่ามาจากฟาร์มไหน ฟาร์มนั้นได้มาตรฐาน มีรูปแบบการปลูกที่ดีและเหมาะสมในเรื่องการจัดการดินและน้ำไหม มีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ ควบคุมสารเคมี โรคและแมลง รวมถึงมีการรักษา ปรับปรุง ดูแลให้การปลูกผักนั้นอยู่ในมาตรฐาน ความปลอดภัยห่างไกลจากการปนเปื้อนตั้งแต่ฟาร์มไปถึงโรงงานหรือไม่

ที่สำคัญคือ เมื่อเข้าสู่กระบวนการขนส่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะเกิดการปนเปื้อนได้มากๆ นั้น มีการวางระบบและคงคุณภาพผักไว้ได้ดีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางด้วยวิธีการใด เรียกได้ว่า หากอยากตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาที่ไปของผักที่ซื้อมานั้น หากขึ้นชื่อว่าเป็นผักปลอดภัยก็สามารถทำได้

‘ผักออร์แกนิก’ คือผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก เพราะตอนที่ปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ แต่ปลูกโดยดัดแปลงสภาพการเพาะปลูกเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติ ผักออร์แกนิกจะค่อยๆ เติบโตขึ้นโดยมีระยะเวลาการเติบโตตามธรรมชาติของพืชผักชนิดนั้นๆ จึงใช้เวลาปลูกนานกว่าผักปลอดภัยและผักปลอดสารพิษ โดยผักออร์แกนิกมักถูกบรรจุในถุงพลาสติกที่บนถุงมีเครื่องหมาย Organic Thailand หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ‘IFOAM Accredited’ ระบุไว้ เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิตตามกระบวนการธรรมชาติ

และอย่างที่อธิบายไปแล้วทั้ง 3 คำ เราอาจสรุปได้ว่า ผักออร์แกนิกเป็นผักปลอดสารพิษและผักปลอดภัยได้ แต่ผักปลอดสารพิษไม่จำเป็นต้องเป็นออร์แกนิกเสมอไป และผักปลอดภัยก็มีระดับความปลอดภัยมากกว่าผักปลอดสารพิษเพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาได้นั่นเอง

ข้อมูล : www.kcfresh.com, www.rakbankerd.com, www.honestdocs.co

Don`t copy text!